North brabant goksites sport

 1. Veilig Casino Geen Registratie 2023: Dus in het geval u een storting van 200 GBP voor een 200% casino bonus krijgt u een beloning van 200 GBP.
 2. Hoe Kan Ik Gratis Winnen Bij Roulette - Colorado, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island en West Virginia.
 3. Hoe Kan Ik Een Virtuele Gokmachine Voor Echt Geld Spelen In 2023 In Nederland: Hoe meer ballen vielen op het verplichte veld, hoe meer de bijbehorende banaan is gevuld met kleur.

Blackjack tips om te winnen

Uitbetaling Live Roulette Nederlands Casino 2023
Het vergt hard werk en oefening om een niveau van vaardigheid te bereiken dat in staat is een tijdverdrijf om te zetten in een levensonderhoud.
Digitale Gokken Voor Echt Geld Bij Betrouwbare Nederlandse Aanbieders In 2023
Zoals eerder vermeld, heeft SlotoHit Casino ongelooflijke aantallen casinospellen.
In het geval je een goede hand hebt, maar toch nog een andere kaart nodig hebt die je kunt verdubbelen.

Marciano vink jackpot

Mobiel Slots Gokmachine 2023
Voordat elke communitykaart wordt onthuld, hebben spelers de mogelijkheid om een van hun weddenschappen in te trekken of in actie te houden en de weddenschappen te laten rijden.
Wat Zijn De Minimale Weddenschappen Voor Nederlands Casino Blackjack In 2023
In veel online casino's zijn dan ook een hoop verschillende slot games te vinden..
Wat Is Gokspel Roulette

PRIVACY

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

WTC-Cothen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC-Cothen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WTC-Cothen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemene zin vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door WTC-Cothen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve en contributie doeleinden;
 • Communicatie en informatieverstrekking ten behoeve van de vereniging (b.v. nieuwsbrieven, mails, aankondigingen bijeenkomsten, etc.);
 • Persoonlijke benadering met betrekking tot doelen waarvoor de vereniging is opgericht (samen fietsen, toertochten organiseren en aanverwante activiteiten).

Voorts zullen wij, ten behoeve van de communicatie, website en social media zo nu en dan afbeeldingen plaatsen van leden of deelnemers op deze communicatiemiddelen. Het gaat hier alleen over afbeeldingen die een relatie hebben met de clubactiviteiten. Ook kunnen namen van leden worden genoemd in de communicatie, ook hier alleen met betrekking tot clubactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WTC-Cothen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Land;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Rekeningnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door WTC-Cothen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de toertocht(en).

Van de persoonsgegevens op de inschrijfkaart van de toertocht deelnemers wordt door WTC-Cothen alleen het facultatief in te vullen e-mail adres verwerkt ten behoeve van het verstrekken van informatie over komende toertochten van WTC-Cothen.

De deelnemer geeft bij het invullen van de deelnemerskaart ter plekke, of bij voor-inschrijving (via de NTFU site) aan of men hierin is geïnteresseerd. (Voor de Privacy verklaring van de NTFU verwijzen we u naar de website van deze overkoepelende toerorganisatie)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal WTC-Cothen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw naam en e-mail adres wordt door WTC-Cothen opgeslagen totdat men heeft aangegeven (via informatie in de disclaimer van de mailing) dat men niet langer informatie wenst te ontvangen.

De overige gegevens worden niet verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens van belanghebbenden en relaties

Persoonsgegevens van belanghebbenden en relaties worden door WTC-Cothen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking en informatie-inwinning en het doen van gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de WTC-Cothen de volgende persoonsgegevens van u opslaan:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door WTC-Cothen opgeslagen gedurende de periode dat men een belanghebbende of relatie van WTC-Cothen is en eventueel daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenregistratie en administratie door de NTFU.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met partijen (verwerkers) waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WTC-Cothen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens WTC-Cothen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen uw klacht met grote zorgvuldigheid behandelen. Komen wij er onverhoopt toch samen niet met u uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

WTC-Cothen
p/a Bredeweg 21
3945 PD,  COTHEN

info@wtccothen.nl

Wielertoerclub Cothen