BESTUUR

Het bestuur van onze club bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij proberen de belangen van de club zo goed mogelijk te behartigen.

VoorzittershamerJaarlijks is er een algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag, de begroting, de activiteiten voor het komende jaar en andere zaken met de leden besproken worden.

Wielertoerclub Cothen