12 FEBRUARI 2019 ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 20 februari 2018
 4. Jaarverslag en financieel overzicht 2018
 5. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
 6. Begroting 2019 en vaststelling nieuw contributiebedrag 2020
 7. Bestuursverkiezing
 8. Ledenbestand en werving
 9. Plannen 2019
 10. Lek en Lingetocht 2019
 11. Toerkalender 2019
 12. Bekendmaking 20 ritten of meer leden afgelopen seizoen
 13. Rondvraag en sluiting

Aanvang ledenvergadering:  20:30 uur

Aanvang samenstellen toerkalender 19:30 uur

Locatie: Dorpshuis Cothen, C. B. Kentiestraat 2